%100 Güvenli Alışveriş

Karamela'ya Hoş Geldiniz!

Websitesi Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları


Kotonteks Tekstil ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret  A.Ş.’nin (bu sayfada bundan sonra kısaca markası KARAMELA olarak anılacaktır) web sayfası “karamela.com.tr”  ’ye hoş geldiniz. Lütfen sitemizin kullanım şartlarını içeren aşağıdaki maddeleri okuyunuz.

Siteyi kullanmanız aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamını taşıyacaktır. KARAMELA aşağıdaki maddeleri önceden bilgi vermeksizin değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. “karamela.com.tr”  ’yi  tekrar ziyaret ettiğinizde , bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartları açısından önemlidir.

Sitede Yapılan İşlemler, Siparişler ve Sitede Yapılabilecek Değişiklikler

KARAMELA site üzerinden alınan siparişlerdeki adetleri herhangi bir sebep göstermeden iptal etme ve sınırlandırma hakkına sahiptir. Bu sınırlama aynı müşteri hesabından, aynı kredi kartı kullanılarak, aynı fatura veya teslimat adreslerini içeren, toptancı, bayi tarafından veya yeniden satılmak amacı ile verildiği düşünülen siparişlere uygulanabilir.


KARAMELA sitede istediği anda ve önceden bildirmeksizin değişiklik yapma, site yayınını durdurma ya da site özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir.

KARAMELA ‘yı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz  özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

Site İçeriği

Sitede bulunan resim, yazı, görsel öğeler, videolar gibi herhangi bir materyal KARAMELA’ya aittir. Karamela, O’ Piti Piti markaları  KOTONTEKS Tekstil ve Gıda Ürünleri San Tic A.Ş.’nin kayıtlı ticari markalarıdır.


Site içeriği tamamen kişisel ve ticari amaçlı olmayan kullanım içindir. İçeriğin kullanılması ya da kullanıcılar tarafından kişisel amaçlı olarak bilgisayarına aktarılması sonucunda içerikle ilgili herhangi dağıtım, kullanım ve yayın hakkı kullanıcıya geçmez.

Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine KARAMELA tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, KARAMELA tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı 'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Sitede Verilen Kişisel Bilgiler
Sitede vermiş olduğunuz kişisel bilgiler “gizlilik uyarısı” bölümünde açıklanan kurallara tabiidir.
KARAMELA, üyenin  bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.  Yine KARAMELA 'nın üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın KARAMELA tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ürün Bilgileri
Sitede bulunan ürünlerin büyük bölümü Karamela Mağazalarında  bulunabilir. Bazı ürünler mağazalarda bulunmayıp sadece site üzerinde satılabilir.
Sitede gösterilen fiyatlar Türk Lirasıdır. KARAMELA sitede bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar geçerlidir.

Site üzerinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. KARAMELA bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Renkler
KARAMELA sitedeki resimlerde ürünlerin renklerini gerçek renklerine en uygun şekilde göstermeyi hedefler. Ancak kullanıcının ekran ayarları, farklı ekran tipleri dolayısı ile oluşabilecek farklardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
Diğer Sitelere Verilen Bağlantılar
Sitede KARAMELA.’nın kontrolünde olmayan sitelere bağlantılar yer alabilir. KARAMELA. bu sitelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ya da bu bağlantıların verilmesi KARAMELA.’nın bu siteler üzerinde bir onayı ya da yorumu olduğu anlamına gelmez. Bağlantılar sadece kullanıcı kolaylığı ya da bilgi paylaşımı amacı ile verilmiştir.
Fikri Haklar
Site’de mevcut bulunan bilgiler, görseller ve içerikler KARAMELA’nın daha önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Tüm Web Sitesi içeriği (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veritabanı, tasarım, yazılım ,videolar, animasyonlar ve sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar) KARAMELA ’nın fikri ve sınai mülkiyetindedir. “karamela.com.tr “ web sitesi ’nde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari yada kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.
Üyelikten Çıkarma
KARAMELA işbu sayfa ile ilan edilen Kullanım Şartları ’nın ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcılar ’ın Web Sitesi’ni herhangi bir biçimde kullanımını engelleyebilir  yahut üyelikten çıkarabilir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından KARAMELA’ya karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için KARAMELA’nın Kullanıcılar ’a ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.
KARAMELA kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü bilgiyi silip silmeme konusunda serbesttir. Kullanıcı silinen ya da muhafaza edilen kayıtlar ile ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Kullanıcı, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.
1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük  ÜYE 'ye aittir.
 1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
 1.e. Üyenin/Kullanıcının, KARAMELA kampanyalarının, KARAMELA 'nın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, KARAMELA 'ya  zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi KARAMELA ‘nın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının KARAMELA tarafından tespit edilmesi durumunda, KARAMELA yasalardan  doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
 Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin KARAMELA 'nın web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
KARAMELA ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve KARAMELA tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden KARAMELA sorumlu tutulamaz.
Üyenin KARAMELA sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, KARAMELA ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.